bobanken.se
bobanken.se
Sök efter: Bostadsrätter Sök efter: Fritidsboende Sök efter: Gårdar Sök efter: Hyresrätter Sök efter: Lokaler Sök efter: Tomter Sök efter: Villor

Upphovsrätt

Information
Innehållet på våra portaler (bilbanken.se, båtbanken.se, mcbanken.se, bobanken.se och prylbanken.se) åtnjuter katalogskydd enligt 49 § i Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL, I 49 § URL stadgas ett förbud mot att kopiera hela eller en del av innehållet på portalerna (bilbanken.se, båtbanken.se, mcbanken.se, bobanken.se och prylbanken.se) och göra det tillgängligt för allmänheten på annan webbplats eller annan av Help Domains AB ej godkänd placering. Uppsåtligt eller grovt oaktsamt intrång i en annans rättigheter enligt URL kan leda till böter eller fängelse upp till två år.

Frågor och svar om upphovsrätt


Får jag kopiera material från portalerna till min egen hemsida?

Nej, innehållet i våra portaler åtnjuter katalogskydd enligt 49 § i URL. Uppsåtligt eller grovt oaktsamt intrång i en annans rättigheter enligt URL kan leda till böter eller fängelse upp till två år.

Får jag länka från min hemsida till material på portalerna?

Ja, man kan göra fullständiga länkar, det vill säga länkar som "förflyttar" läsaren helt till
de olika portalerna i samma eller nytt fönster så länge dessalänkar är fullständiga fönster.
Det är däremot INTE tillåtet att länka in portalernas material i ett så kallat framesystem
eller Pop-up rutor.
© Copyright Prylbanken | Sajtkarta bobanken.se är medlem i BitoS etiska råd